فرم درخواست خرید خودرو از بازار

مشخصات فردی

مشخصات و شرایط خودرو

متقاضی عزیز!
خودروی شما کارشناسی شده و با ضمانت، از بازار آزاد تهیه می‌شود.
موافقم و می پذیرم
ایرانی کار جهت تسهیل فرایند خرید خودرو، امکان استفاده از کمک هزینه ۲۰ میلیون تومانی را فراهم کرده است.

در صورت تمایل ، جهت ثبت درخواست با شماره تلفن ۶۵۰۱۲۱۲۴-۰۲۱ تماس حاصل کنید .

تماس مستقیم